Carolina van der Westhuizen

Carolina beskik oor ‘n B.Bibl (Ed) en B.Ed (Onderwysbestuur).  11 jaar ervaring as bibliotekaresse en onderwyseres met Afrikaans as doseervak by Hoërskool Nelspruit en 3 jaar as laer- en hoërskoolonderwyser by CVO Pretoria  bied die fondament waaruit leerders benader word.

12 jaar ervaring in die personeelwerwingsindustrie  (waarvan 7 jaar eienaar van ‘n eie besigheid) en as lid van APSO, (Association of Personnel Service Organisations) dra by tot kundigheid om matrikulante en finale jaar studente te kan help om die fyner kuns om werk te soek te bemeester.

As entrepreneur bly die uitdaging om elke persoon as individu te erken.  Elke Podiumpretter het ‘n eie persoonlikheid en is ‘n individu in eie reg.  Elke kind het ‘n eie sprekersloopbaan wat begin en gebou word op skool.

Om te wen is nie alles nie, daarom gee ons reeds in die eerste ronde erkenning aan kinders wat ‘n bepaalde vaardigheid suksesvol voltooi het.

“Wys my hoe en ek sal dit kan doen” is onbewustelik deel van elke mens se onderbou.  Die grootste kompliment wat ek onlangs by ‘n kind op ‘n terugvoerbriefie gekry het:  “Hierdie Tannie weet hoe om met ‘n kind te werk”.