Bepalings en voorwaardes 2021

Bankbesonderhede

Capitecbank
Podiumpret   
Spaarekening
Tak:Centurion   
Kode:470010
Rekeningnommer:1233030939

Inskrywingsfooie

Sprekervaardighede-, Storievertel- en Leeskompetisies
R 165.00 per item. Betaal asb die korrekte bedrag in en stuur die bewys van betaling aan admin@podiumpret.co.za

Spanredenaars
R 450.00 per item. Betaal asb die korrekte bedrag in en stuur die bewys van betaling aan admin@podiumpret.co.za

Meer as een inskrywing per kandidaat of skool?
Indien meer as een inskrywing deur dieselfde persoon/instansie betaal word, kan ‘n eenmalige betaling gemaak word. ‘n ePos wat die bewys van betaling vergesel word dan verlang met ‘n opsomming van die volledige besonderhede van kadidate en items.