Bepalings en voorwaardes

Bankbesonderhede

Capitecbank
Podiumpret    Spaarekening
Tak:Centurion    Kode:470010
Rekeningnommer:1233030939

Inskrywingsfooie

Sprekervaardighede- en Leeskompetisie
Die inskrywingsgeld vir die
Sprekervaardighede- en Leeskompetisies is R 150.00 per item. Betaal asb die korrekte bedrag in en stuur die bewys van betaling aan admin@podiumpret.co.za

Spanredenaars
Die inskrywingsgeld vir die spanredenaars is R 440.00 per item. Betaal asb die korrekte bedrag in en stuur die bewys van betaling aan admin@podiumpret.co.za

Skrywerswerkswinkel
Inskrywingsgeld is R 500 per persoon vir die 2 dae – middagete en verversings ingesluit.