Bepalings en voorwaardes

Bankbesonderhede

Capitecbank
Podiumpret   
Spaarekening
Tak:Centurion   
Kode:470010
Rekeningnommer:1233030939

Inskrywingsfooie

Sprekervaardighede-, Storievertel en Leeskompetisie
Die inskrywingsgeld vir die Sprekervaardighede-, Storievertel en Leeskompetisies is
R 165.00 per item. Betaal asb die korrekte bedrag in en stuur die bewys van betaling aan admin@podiumpret.co.za

Spanredenaars
Die inskrywingsgeld vir die spanredenaars is R 450.00 per item. Betaal asb die korrekte bedrag in en stuur die bewys van betaling aan admin@podiumpret.co.za

Meer as een inskrywing per kandidaat of skool?
Indien meer as een inskrywing deur dieselfde persoon/instansie betaal word, kan ‘n eenmalige betaling gemaak word. ‘n ePos wat die bewys van betaling vergesel word dan verlang met die volledige besonderhede van kadidate en items.