Inskrywings

Podiumpret 2019 Nasionale kompetisie 

Kompetisie.podiumpret.co.za

Dit is maklik om jou registrasieen inskrywing via die portaal te doen:  Maklik en op die man af.
Indien jy onseker is:
Betrek die Rekenaarkundige in jou gesin of by die skool om jou te help.
Deur elektronies te registreer kan jy rekord hou van die knopies wat jy reeds verwerf het.
Die stelsel help ook om rekord te hou vir prysuitdelingsdoeleindes.
Jy is meer as welkom om – vir vanjaar nog – jou inskrywing per hand te voltooi en aan te stuur.  Laai die onderstaande af as n Word-dokument.  Haal die inligting uit (delete) wat nie nodig is nie.  Voltooi en stuur per faks/epos aan. Ons sal jou help om op die dag van die 1e uitdunronde te registreer.
Meer as een item?
Solank hulle daarvoor kans sien om ALMAL met dieselfde hoë standaard te lewer.

Die Sprekervaardighede- en Leeskompetisies word in die uitdunrondes op dieselfde dag beoordeel.

Nie gereed vir ‘n elektroniese regisrasie nie?
Laai die onderstaande af as n Word-dokument.  Haal die inligting uit (delete) wat nie nodig is nie.  Voltooi en stuur per faks/epos aan.

INSKRYWINGSVORM
Stap 1:  Omkring die skool waar jy gaan deelneem:
Elke leerder (of span) se inligting moet op ‘n aparte inskrywingsvorm voltooi en aangestuur word.   Leerders is welkom om dit in hulle eie handskrifte te doen.

 LEERLINGBESONDERHEDE:
Naam en van:                           _________________________________________
Graad waarin jy in 2019 is:      _________________________________________
Epos adres:                                    _________________________________________
Skool se naam:                        _________________________________________

 Sprekervaardighede- en Leeskompetisie
Ek wil deelneem aan die volgende item(s) en sluit my inskrywingsgeld van R 150.00 per item in.   Ek heg ook my Bewys van Betaling aan waarsonder hierdie inskrywing nie geldig is nie.

Stap 2 tot 4
Kies en omkring jou taalvoorkeur waarin jy inskryf per item(Afrikaans/Engels)
Kies en omkring jou kategorie, bv Ervare/Onervare
Kies en omkring die soort toespraak wat jy in daardie taalkategorie wil doen:

Afrikaans       Ervare/Onervare
Verwelkoming                      Gelukwensing                           Redenaars/ATKV-toespraak
Inligtingstoespraak            Motiveringstoespraak           Humoristiese toespraak
Onvoorbereid-Redenaarstoespraak           Onvoorbereid – met koerantknipsels

 English           Home Language       Experienced/Inexperienced
Welcome Speech                     Congratulations                           Orators Speech
Informational Speech            Motivational Speech                   Humoristic Speech
Unprepared

Afrikaans/Engels (50/50)       Ervare/Onervare
Verwelkoming                      Gelukwensing                           Redenaars/ATKV-toespraak
Inligtingstoespraak            Motiveringstoespraak           Humoristiese toespraak
Onvoorbereid-Redenaarstoespraak           Onvoorbereid – met koerantknipsels

Spanredenaars
Ons wil deelneem aan die volgende item(s) en sluit ons inskrywingsgeld van R 440.00 per item in.   Ontvang ook ons Bewys van Betaling aan waarsonder hierdie inskrywing ongeldig is.
Voorbereid:
Onderwerp:  
_________________________________________________  
Deelnemers en Grade:
1  ________________________  _______      2  ________________________  _______
3  ________________________  _______      4  ________________________  _______
Onvoorbereid
Deelnemers en Grade:
1  ________________________  _______      2  ________________________  _______
3  ________________________  _______      4  ________________________  _______  

Leeskompetisie
Ontvang hiermee my inskrywingsgeld van R 150.00 per item.  Ek heg ook my Bewys van Betaling aan waarsonder hierdie inskrywing nie geldig is nie.

Afrikaans       Huistaal          Voorbereid/ Onvoorbereid
Gedig  o                     Verhaal  o

Division          English           Prepared / Unprepared
Poem  o                     Story   o

Skryfkursus
Ek stel belang in die skryfkursus.  Stuur asseblief meer besonderhede aan:

Naam en Van:  _________________________
Graad/Ouderdom:  _________________________
Skool/Privaat:  _________________________
E-pos adres:  _________________________

Bankbesonderhede:
Capitecbank
Podiumpret    Spaarekening
Tak:Centurion    Kode:470010
Rekeningnommer:1233030939