Leeskompetisie

Gee veral aandag aan…

Voorbereide lees
Indien kwaliteit leesstukke gekies word (ook wat morele waardes aanbetref), sal sekere waardes gevestig raak en deel van leerders se leefwêreld word.
Die klem val op vertolkend lees.
Die wyse waarop die leerder die boek hanteer, word ook bepunt. Maak dus seker dat die leerder ‘n BOEK het om uit te lees.
Deur aan leerder langer geleentheid te gee om voor te lees, word die konsentrasievermoë bepunt. Indien hierdie leerder dus gekies word om bv. leesstukke voor gehore voor te lees, is daar reeds verseker dat sy/haar konsentrasie vermoë end-uit sal volhou.

Onvoorbereide lees
Hierdie is die volgende vlak vir lesers wat met gemak kan voorlees.
Leesstukke is nie moeilik nie en nie bedoel om leerders “uit te vang” nie.

Wenk:  Luister gerus krities na voorlesers.  Chris van Niekerk, Frieda van den Heever en Richard van der Westhuizen is veral navolgenswaardig.