Gelukwensing en Verwelkoming

Gelukwensing
Inleiding

Gee inligting oor waar julle julleself bevind tydens hierdie gelukwensing:
In die saal
Na afloop van die kompetisie/wedstryd
Tydens die jaarlikse prysuitdeling
Noem ook wie die gehoor is, bv. jou maats/personeel/ die gemeenskap, ens.
Lyf
Doen navorsing oor:
Die persoon
Wat is die prestasies binne skoolverband wat hierdie persoon al behaal het
Wat is die persoon se planne vir die res van die jaar
Slot
Sluit af met ‘n wens namens die skool/gemeenskap, ens.

Verwelkoming
Inleiding

Gee inligting oor waar julle julleself bevind tydens hierdie verwelkoming:
In die saal/op die sportveld, ens
Wat die geleentheid behels
Wie die gehoor is:
Skool
Gemeenskap, ens.
Lyf
Doen navorsing oor:
Die projek
Hoe lank julle dit al aanbied
Hoekom juis die bepaalde projek
Indien dit ‘n interessante naam het, verduidelik die naam
Wie betrokke is by die beplanning
Die persoon
Wat is hulle vebintenis/rede waarom juis hy/sy genooi is
Prestasies van die verlede
Toekomsplanne en hoe dit bv. skakel met die rede vir die besoek
Slot
Sluit af met ‘n wens oor die aand namens die skool/gemeenskap, ens.
Verwelkom die persoon.
Onthou dis NIE:  “Sit julle hande saam nie”, maar
“Kom ons verwelkom _____” of “Applous_____”