Motiveringstoespraak


Motiveringstoespraak
Inleiding

Begin met n aanhaling/verhaal/vraag (moenie wag vir n antwoord)
Die eerste sin is KRITIES omdat dit bepaal of mense van meet af aan by jou toespraak betrokke is.
Gee die rede(s) waarom die onderwerp hanteer word.
Noem kortliks watter 3 aspekte van die probleem jy gaan aanraak.
Lyf
Deel statistiek en kenners se bevindings.
Doen voorbeelde aan die hand oro hoe hulle jou voorstel kan toepas op ‘n daaglikse / weeklikse /maandelikse basis
Wees prakties:
Hou besige skedules in gedagte
Gee stap vir stap wenke om die gedragsverandering mee te begin.
Slot
Wys jou gehoor op die verandering wat kan (gaan) plaasvind indien daar gedrags-verandering sou wees.
Wees positief
Glo in wat jy sê
Sê wat JY gaan doen – mense volg iemand wat le