Redenaarstoespraak

Redenaarstoespraak
Jy het net ‘n aantal minute waarin jy mense moet oortuig van jou standpunt.  Jy moet ook die kundigheid van kenners oor die onderwerp gebruik om jou standpunt te staaf.  Jy noem slegs EEN kant van die saak.
Jou ONDERWERP MOET beredeneerd wees.
Inleiding
Treffende aanhaling/statistiek, ens.
Kortliks (een/twee woorde) wat jou argumente gaan wees
Wat jou standpunt oor die onderwerp is
Lyf
3 redes. Elkeen moet:
‘n Geldige bron op die korrekte manier aangehaal
Voorbeelde, statistiek, aanhalings om die punt te versterk
Jou eie mening
Slot
‘n Samevatting van jou toespraak
Probeer iets van die inleiding oordra na die slot
Noem kortliks weer jou 3 argumente
Slotsin met impak waarmee jy die gehoor laat.