Afrondingskursus – Matrikulante

 

Matrikulante en finalejaar studente Afrondingskursus 

Die saamstel van ‘n CV volgens die standaard wat die arbeidsmark vereis – ook op korporatiewe vlak
Voorbereiding vir die onderhoud (navorsing oor die maatskappy, vrae en moontlike antwoorde, wat om nie te se nie!, ens.)
Riglyne vir die korrekte kleredrag en liggaamstaal voor, tydens en na die onderhoud

Omdat die korporatiewe wêreld hoofsaaklik in Engels funksioneer, is Carolina ewe gemaklik met die aanbied van werkswinkels in Afrikaans en Engels.