Podiumpret-vir-leerders

Podiumpret-vir-Leerders  (Graad 6 – 12)

ATKV.  Radikale Redenaars. Streeksredenaars. Ander soorte toesprake?
Moeg gewag vir jou praatjie?
Het die redenaarstoespraak (wat jy ten duurste gekoop het) dit “nie vir jou kind gedoen nie”?
Waar begin ek met die skryf van’n praatjie?
Podiumpret het die antwoord.
Bespreek vir ‘n kursus / werkswinkel / lesing.  Skakel sommer vandag nog.
Elke toespraak het sy eie kriteria om aan te voldoen.
Kom leer wat die bestanddele vir ‘n goeie toespraak moet wees en skryf jou eie wentoespraak.
Leer hoe om ‘n redenaarstoespraak om te skakel in bv. ‘n motiverings- of inligtingstoespraak.

Wees Voorbereid vir die Onvoorbereid.
Moenie dat die Onvoorbereide toespraak jou onkant vang nie.  Kom leer hoe om korte mette te maak met hierdie kunsvorm.  Om navorsing te doen, voor te berei en aanbiedingsvaardighede.

Die Skryf en aanbied van jou eie toespraak
Kinders, leer om op jou eie vlak navorsing te doen. Bronne wat gebruik word deur ‘n laerskoolleerling, verskil drasties van dié van ‘n matrikulant.

  • Die skryf en aanbied van eie praatjies vir klaspraatjies, Redenaarskompetisies – die Radikale Redenaarsfees, Van Huyssteens Orators en ook die ATKV
  • Die korrekte aanbieding van ‘n geskrewe werkstuk nadat navorsing gedoen is – voorsien van ‘n inleiding en slot, asook ‘n bronnelys

In ‘n siklus van 3 weke  (een middag per week) of in een week (elke tweede middag) word leerders in klein groepe (15 – 20 leerders per groep) geleer om die volgende te doen:

  1. Ontdek hoe om bronne op jou eie vlak te ontsluit
  2. Die skryf van ‘n inleiding en slot asook die ordening van inligting – vir ‘n toespraak, praatjie of werkstuk onderskeidelik
  3. Sprekersvaardighede (notahantering, stemprojeksie, lyftaal, oogkontak, ens.). Ook die skryf en hantering van gelukwensings, klas/saalopening, huldeblyke, ens.

Deur die basiese beginsels van navorsing en die aanbieding daarvan aan te leer en te bemeester, kan elke leerder in ‘n skool die geleentheid kry om ‘n kans te waag op die vlak waarvoor hy/sy kans sien – hetsy in klasverband, of voor groter gehore tydens ‘n redenaarsfees, of op meer gespesialiseerde ATKV-vlak. 

 Bankbesonderhede:
Capitecbank
Podiumpret
Spaarekening
Tak:Centurion    Kode:470010
Rekeningnommer:1233030939