Podiumpret-vir-ouers

Podiumpretvir-Ouers

Klink  die skryf van ‘n toespraak vir jou jonger kinders soos ‘n slagveld en eindig dit dikwels in trane, onvergenoegdheid en oneskrewe toesprake?  Nee, dis GLAD NIE nodig nie.

Elke ouer ken sy/haar kind die beste.
Indien ons ouers kan leer om vir hulle Graad 1 – 5 kinders se toesprake te skryf wat die hartklop van die kind weerspieël, kan die pen met groter gemak aangegee word in Graad 6.
‘n Werkswinkel (in 2 X 2-uur sessies per week) ten einde die beginsels vas te lê.   Interaktiewe aanbieding maak selfs die huiwerigste ouer lus om ‘n kans te vat….
Die werkswinkel is in 2017 en 2019 met groot vrug in Citrusdal en die Paarl aangebied.  Ouers kyk met ‘n nuwe ingesteldheid na die skryf en aanbied van toesprake.  Wat eers onmoontlik was is nou moontlik.  Wat eers ‘n bron van konflik was, word nou ‘n verhoudingsbouer.  Kom leer hoe…