Podiumpret-Afrigterskursus (PP5)

Kom leer die fyn kuns van afrigting aan.
Dit behels meer as net om kinders te leer om praatjies op te sê.
Begelei ‘n spreker sodanig dat hy die inhoud van die toespraak verstaan sodat dit met selfvertroue oorgedra kan word.