Kursusse

Onvoorbereide toesprake.
Werkswinkel (ongeveer 3 ure)

Ander Podiumpretkursusse:
–  Podiumpret-vir-Leerders  (Graad 6 – 12)
–  Podiumpretvir-Ouers
–  Podiumpret-vir-Personeel
–  Personeel- en leerdermotivering
–  Beoordelaarskursus – fokus op interne beoordeling by skole

Podiumpret-vir-leerders is al aangebied in:
Brits
Muldersdrif
Paarl
Piet Retief
Pretoria
Standerton
Wellington

Wees-Voorbereid-vir-die-Onvoorbereid is al aangebied in:
Wes-Kaap
Brackenfell
Durbanville
Kaapstad
Malmesbury
Paarl
Stellenbosch
Somerset-Wes
Wellington
Worcester
Gauteng
Alberton
Centurion
Pretoria – Moot
Pretoria-Noord
Pretoria – Oos
Noordwes
Brits
Limpopo
Ellisras
Mpumalanga
Bethal
Groblersdal
Piet Retief
Secunda

Podiumpret-vir-Ouers is al aangebied in:
Citrusdal
Pretoria
Paarl

 Podiumpret-vir-Personeel
Die Personeelkorps van Laerskool Kalie de Haas
het verlede jaar bele in hierdie kursus en praktiese ervaring opgedoen met die evaluering van redenaars by die interne redenaarskompetisie.  Geen beter leerskool.  Hierdie beoordelaars se punte is nie in berekening gebring om die wenners te bepaal nie, maar na afloop van die kompetisie is punte en opmerkings vergelyk.  Elkeen kon hom/haarself meet aan die beoordeling van sy/haar kollegas. 
Personeel het al van van sover as Standerton en Belfast na Pretoria gereis om die kursus saam met hul leerders by te woon.
Die Beheerliggaam van Laerskool Lynnwood het in 2013 hulle personeel geborg om die Beoordelaarskursus vir Personeel by te woon.  Veral die Sportpersoneel was dankbaar omdat hulle die “reëls vir die spel” kon leer ken.

Kursusse word op aanvraag aangebied by skole of by die biblioteek in die Paarl.
Buite die Paarl is daar ‘n reis- en verblyffooi addisioneel tot die kursusgeld betaalbaar.

Skakel gerus om julle kursusse te bespreek